Usługi Elektryczne

Jesteśmy grupą elektryków, która od lat z pasją świadczy usługi elektryczne na najwyższym poziomie.
Zadzwoń już teraz  (+48) 727 775 478 lub Zamów ONLINE.

Naprawa instalacji
oświetleniowych
Naprawy
elektryczne
Montaż instalacji
elektrycznych
Usuwanie
awarii elektrycznych
Montaż i naprawa
gniazdek
Podłączanie
urządzęń AGD

Elektryk – zawód wymagający odpowiednich umiejętności i kwalifikacji

Elektryk to zawód pożądany na rynku pracy, dlatego warto kształcić się w tym kierunku. Fachowcy są również mile widziani za granicą. Jednocześnie jest to profesja wymagająca, ponieważ poszukiwani są naprawdę dobrzy specjaliści, dysponujący możliwościami wykonywania szerokiego zakresu prac, a to wiąże się z koniecznością nieustannego kształcenia, podwyższania kwalifikacji i zdobywania kolejnych uprawnień.

Jak zdobyć wykształcenie w zawodzie elektryka?

Do zawodu elektryka można się przygotować, ucząc się w profilowanej szkole zawodowej, technikum lub kończąc wyższe studia inżynierskie. Technikum to na pewno krótsza droga do uzyskania zawodu, ale inżynier ma większe kompetencje i uprawnienia, a także szansę na lepszą pracę, wyższe zarobki i otwartą drogę do kolejnych awansów. Jeżeli komuś zależy na szybkim zdobyciu świadectwa elektryka, może skorzystać z kursów organizowanych przez rozmaite centra kształcenia zawodowego. Wiele kursów jest darmowych. Należy jednak pamiętać, że kursy nie wyposażają w pełną wiedzę, lecz kształcą wyłącznie w zakresie konkretnej dziedziny związanej z elektryką – np. zapewniają uprawnienia związane z eksploatacją instalacji elektrycznych, uprawniają do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków lub przygotowują do zdobycia uprawnień budowlanych. Decydując się na kurs zamiast dłuższego kształcenia, warto wybrać więcej niż jeden, aby zdobyć jak najwięcej uprawnień. Takie kursy trwają zwykle od dwóch do czterech semestrów, a efektem uczestniczenia w nich jest uzyskanie zaświadczenia, które pozwala na przystąpienie do egzaminu organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Dopiero zdanie egzaminu uprawnia do wykonywania zawodu. Aby pracować przy urządzeniach pod napięciem, wszyscy elektrycy muszą uzyskać uprawnienia SEP, czyli Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Ponadto muszą ukończyć odpowiedni kurs BHP. Kwestie zdobywania uprawnień reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Jaki jest zakres prac wykonywanych przez elektryka?

Zadaniem elektryków jest montaż i naprawa instalacji i urządzeń elektrycznych, a także przeglądy, konserwacja oraz monitorowanie stanu technicznego. Dotyczy to również przewodów napowietrznych. Elektryk może zajmować się również elektroniką samochodową, a także bezpośrednio projektowaniem instalacji oraz nowoczesnych urządzeń elektrycznych. Jednak nie wszystkie czynności mogą być wykonywane przez każdego elektryka. Zakres powierzanych prac zależy od jego poziomu wykształcenia, posiadanych uprawnień, zajmowanego stanowiska i zdobytego doświadczenia. Np. monter i konserwator sieci elektrycznej zajmuje się wyłącznie przeprowadzaniem kabli i kontrolowaniem ich prawidłowego działania. Tworzenie projektów jest powierzane inżynierom.

Predyspozycje, jakimi powinien legitymować się elektryk

Zdolności techniczne to podstawowa cecha, jaką powinien charakteryzować się elektryk, ale potrzebna jest również znajomość matematyki i umiejętność logicznego myślenia oraz wyobraźnia, umożliwiające przewidywanie skutków własnych działań oraz znajdowanie najlepszych rozwiązań. Specjalista wykonujący usługi elektryczne powinien być odpowiedzialny i dbać o szczegóły, a przede wszystkim o bezpieczeństwo swoje, innych pracowników oraz przyszłych użytkowników. W związku z tym, że niektóre prace są przeprowadzane na dużej wysokości nie może mieć lęku wysokości. Zdarza się też, że dostęp do instalacji jest utrudniony i konieczne jest przebywanie w jakimś ciasnym miejscu, więc osoby z klaustrofobią również nie sprawdzą się w zawodzie. Praca elektryka jest pracą fizyczną, więc dobra kondycja jest jak najbardziej wskazana.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Elektryków zatrudniają wszelkie firmy świadczące usługi elektryczne dla klientów indywidualnych i firm, elektrownie i zakłady pracy, w tym fabryki produkujące sprzęt elektroniczny. Elektromechanicy znajdą zatrudnienie w warsztatach samochodowych. Zapotrzebowanie na elektryków jest właściwie wszędzie, gdzie jest prąd. Można również otworzyć własną działalność gospodarczą. Elektrycy mają także duże szanse na znalezienie pracy za granicą, ale konieczna jest znajomość języka obcego.

Poprzednia porada
Wybór elektryka – czym powinien charakteryzować się dobry fachowiec?
Następna porada
Awarie, wymiany, remonty – kiedy elektryk jest potrzebny?