Usługi Elektryczne

Naprawa instalacji
oświetleniowych
Naprawy
elektryczne
Montaż instalacji
elektrycznych
Usuwanie
awarii elektrycznych
Montaż i naprawa
gniazdek
Podłączanie
urządzęń AGD

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy www.twoielektrycy.pl (zwany dalej: „Serwisem”).
2.    Właścicielem Serwisu i administratorem danych jest firma Gaps Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-689), ul. Obornicka 330, , zwana dalej Twoielektrycy.
3.    Twoielektrycy dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1.    Twoielektrycy zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.
2.    Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Zbierane są następujące dane:
a.    adres e-mail;
b.    dane adresowe:
– miejscowość;
– ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c.    imię i nazwisko;
d.    numer telefonu.
3.    Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
4.    Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w naszym Serwisie.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1.    Twoielektrycy wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
2.    Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, administrowania Serwisem, a także dostosowania do Użytkownika wyświetlanych reklam na stronach internetowych Serwisu.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1.    Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez Twoielektrycy za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Twoielektrycy usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji w Serwisie.
2.    Twoielektrycy wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a.    cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
b.    cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.
3.    Twoielektrycy wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
4.    Twoielektrycy wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a.    zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics w USA);
b.    prezentacji na stronach internetowych Serwisu, map geograficznych za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
5.    Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6.    Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a.    przeglądarka Internet Explorer;
b.    przeglądarka Mozilla Firefox;
c.    przeglądarka Chrome;
d.    przeglądarka Safari;
e.    przeglądarka Opera.
7.    Twoielektrycyc może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Twoielektrycy przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
8.    Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Twoielektrycy nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1.    Dane osobowe zbierane przez Twoielektrycy za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
2.    Dostęp do danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu mają jedynie uprawnieni pracownicy Twoielektrycy.
3.    Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
4.    Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Twoielektrycy może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Twoielektrycy roszczeń od danego Użytkownika.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1.    Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Twoielektrycy poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
2.    Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@twoielektrycy.pl
3.    Data ostatniej modyfikacji: 25.02.2015